वस्तुमान आणि वजन यातील फरक? वस्तुमान वि वजन बद्दल जाणून घ्या

Related


हा लेख तपशीलवार माहिती आणि वस्तुमान आणि वजन यांच्यातील मुख्य फरक सादर करतो. वस्तुमान म्हणजे वस्तूतील पदार्थाचे प्रमाण, ते किलोग्रॅम किंवा ग्रॅममध्ये मोजले जाते आणि तुम्ही कुठेही असाल ते स्थिर राहते. वजन, दुसरीकडे, एखाद्या वस्तूच्या वस्तुमानावर कार्य करणारी गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती, न्यूटन किंवा पाउंडमध्ये मोजली जाते आणि गुरुत्वाकर्षण शक्तीमधील भिन्नतेमुळे वस्तूच्या स्थानावर अवलंबून असते.

भौतिकशास्त्राच्या जगात, दोन मूलभूत संकल्पना अनेकदा गोंधळ निर्माण करतात: वस्तुमान आणि वजन. या संज्ञा सामान्यतः दैनंदिन भाषेत अदलाबदलीने वापरल्या जातात, परंतु विज्ञानाच्या क्षेत्रात, त्यांचे वेगळे अर्थ आणि गुणधर्म आहेत. वस्तुमान आणि वजन यातील फरक समजून घेणे शाळा आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच शिक्षकांसाठीही आवश्यक आहे. या लेखात, आम्ही वस्तुमान आणि वजनाच्या तपशीलवार व्याख्यांचा अभ्यास करू, त्यांचे मुख्य फरक हायलाइट करू, या संकल्पनांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उदाहरणे देऊ आणि त्यांच्यासाठी फॉर्म्युला ऑफर करू.

वस्तुमान: The Mеasurе of Matter

व्याख्या

वस्तुमान हे वस्तुमध्ये असलेल्या पदार्थाच्या प्रमाणाचे मोजमाप आहे. ही एक आंतरिक मालमत्ता आहे आणि विश्वातील वस्तूच्या स्थानाची सतत काळजी घेत राहते. वस्तुमान सामान्यत: किलोग्राम (किलो) किंवा ग्रॅम (ग्रॅम) सारख्या युनिट्समध्ये मोजले जाते.

करिअर समुपदेशन

वस्तुमानाची मुख्य वैशिष्ट्ये

 1. अभेद: वस्तुमान ही एक अपरिवर्तनीय गुणधर्म आहे, याचा अर्थ ती वस्तूच्या स्थान किंवा स्थानासह बदलत नाही. उदाहरणार्थ, पृथ्वीवरील 1-किलोग्रॅमचे वस्तुमान चंद्रावर 1 किलोग्रॅम इतके असेल.
 2. स्केलर प्रमाण: वस्तुमान हे एक स्केलर परिमाण आहे, याचा अर्थ त्यात फक्त मोठेपणा (संख्यात्मक मूल्य) आहे परंतु दिशा नाही. तुम्ही बीजगणितानुसार वस्तुमान जोडू शकता.

उदाहरण: वस्तुमान मोजणे

समजा तुमच्याकडे सफरचंदाची पिशवी आहे आणि प्रत्येक सफरचंदाचे वजन 150 ग्रॅम आहे. तुमच्याकडे 5 सफरचंद असल्यास, तुम्ही त्यांचे वैयक्तिक वस्तुमान जोडून एकूण वस्तुमान काढू शकता:

एकूण वस्तुमान = (Aplе 1 चे वस्तुमान) + (Aplе 2 चे वस्तुमान) + (Aplе 3 चे वस्तुमान) + (Aplе 4 चे वस्तुमान) + (Apple 5 चे वस्तुमान)

एकूण वस्तुमान = 150 ग्रॅम + 150 ग्रॅम + 150 ग्रॅम + 150 ग्रॅम + 150 ग्रॅम = 750 ग्रॅम

वजन: गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती

व्याख्या

वजन, दुसरीकडे, गुरुत्वाकर्षणामुळे एखाद्या वस्तूवर जबरदस्ती केली जाते. हे ऑब्जेक्टचे वस्तुमान आणि ते असलेल्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्राची ताकद या दोन्हींवर अवलंबून असते. वजन सामान्यत: न्यूटन (N) किंवा पाउंड (lb) सारख्या युनिट्समध्ये मोजले जाते.

वजनाची मुख्य वैशिष्ट्ये

 1. परिवर्तनशीलता: विश्वातील ऑब्जेक्टच्या स्थानानुसार वजन बदलू शकते. पृथ्वीवरील वस्तूचे वजन चंद्र किंवा मंगळावरील त्याच्या वजनापेक्षा वेगळे असेल.
 2. वेक्टर प्रमाण: वजन हे वेक्टर प्रमाण आहे कारण त्यात मोठेपणा आणि दिशा दोन्ही आहेत. वजनाच्या शक्तीची दिशा नेहमी खगोलीय शरीराच्या केंद्राकडे असते जी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (ई. उदा. पृथ्वी) तयार करते.

उदाहरण: वजन मोजणे

ऑब्जेक्टचे वजन मोजण्यासाठी, आपण सूत्र वापरू शकता:

वजन (W) = वस्तुमान (m) × प्रवेग गुरुत्वाकर्षणामुळे (g)

पृथ्वीवर, गुरुत्वाकर्षण (g) मुळे होणाऱ्या प्रवेगाचे मानक मूल्य अंदाजे 9. 81 मीटर प्रति सेकंद वर्ग (m/s²) आहे. तर, जर तुमच्याकडे 10 किलोग्रॅमचे वस्तुमान असेल, तर पृथ्वीवरील त्याचे वजन असेल:

वजन (W) = 10 kg × 9. 81 m/s² ≈ 98. 1 N

परंतु लक्षात ठेवा की गुरुत्वाकर्षणातील फरकांमुळे चंद्रावर किंवा इतर खगोलीय पिंडांवर समान 10-किलोग्रॅम वस्तुमानाचे वजन वेगळे असेल.

वस्तुमान आणि वजन मधील मुख्य फरक

 1. व्याख्या: वस्तुमान हे एखाद्या वस्तूतील पदार्थाचे प्रमाण असते, तर वजन हे त्या वस्तुमानावर कार्य करणारी गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती असते.
 2. युनिट्स: वस्तुमान सामान्यत: किलोग्रॅम किंवा ग्रॅममध्ये मोजले जाते, तर वजन न्यूटन किंवा पाउंडमध्ये मोजले जाते.
 3. अभेद्यता: वस्तुमान हे वस्तुच्या स्थानाचा विचार न करता स्थिर राहते, ज्याचे वजन गुरुत्वीय क्षेत्राच्या सामर्थ्यानुसार बदलते.
 4. स्केलर वि. वेक्टर: वस्तुमान हे दिशा नसलेले स्केलर प्रमाण आहे, तर वजन हे गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राकडे दिशा असलेले वेक्टर प्रमाण आहे.
 5. सूत्र: गणनेसाठी वस्तुमानाला सूत्राची आवश्यकता नसते, जेव्हा W = m × g या सूत्राचा वापर करून वजन मोजले जाते, जेथे W हे वजन असते, m हे वस्तुमान असते आणि g हे गुरुत्वाकर्षणामुळे होणारे प्रवेग असते.

वस्तुमान आणि वजन मधील प्रमुख फरक

पैलू

वस्तुमान

वजन

व्याख्या

पदार्थाचे प्रमाण मोजा

वस्तूच्या वस्तुमानावर कार्य करणारे गुरुत्वाकर्षण बल

इन्व्हेरिअन्स

स्थानाची पर्वा न करता स्थिर राहते

स्थानानुसार बदलते (भिन्न गुरुत्वीय क्षेत्र)

मोजमापाची एकके

किलोग्राम (किलो), ग्रॅम (ग्रॅम), इ.

न्यूटन (एन). पाउंड (lb), इ.

स्केलर/वेक्टर प्रमाण

स्केलर (केवळ परिमाण)

वेक्टर (विशालता आणि दिशा)

गणनासाठी सूत्र

लागू नाही (फॉर्म्युला आवश्यक नाही)

वजन (W) = वस्तुमान (m) x गुरुत्वाकर्षणामुळे होणारा प्रवेग (g)

स्थानावर अवलंबित्व

स्थानापासून स्वतंत्र

गुरुत्वीय क्षेत्राच्या सामर्थ्यावर अवलंबून

उदाहरण

750 ग्रॅम वजनाची सफरचंदांची पिशवी

पृथ्वीवरील 7.35 एन वजनाची सफरचंदांची पिशवी

निष्कर्ष

वस्तुमान आणि वजन यांच्यातील फरक समजून घेणे हे भौतिकशास्त्र आणि विज्ञानाच्या जगात मूलभूत आहे. वस्तुमान हे एखाद्या वस्तूमध्ये असलेल्या पदार्थाच्या प्रमाणाचे एक मोजमाप आहे, तर वजन हे गुरुत्वाकर्षणामुळे एखाद्या वस्तूवर लागू केले जाते. दोन्ही संकल्पनांमध्ये त्यांची अद्वितीय वैशिष्ट्ये, मोजमापाची एकके आणि गणनासाठी सूत्रे आहेत. हे ज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी आवश्यक आहे, कारण ते भौतिकशास्त्र आणि अभियांत्रिकीमधील अनेक तत्त्वे समजून घेण्याचा आधार बनवते. त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही पुस्तक उचलता किंवा स्केलवर पाऊल टाकता तेव्हा तुम्हाला वस्तुमान आणि वजनामागील विज्ञान अधिक स्पष्टपणे समजेल.

हे देखील वाचा:

 1. हस्तक्षेप आणि विवर्तन यांच्यातील फरक
 2. वेग आणि वेग यातील फरक
 3. AC आणि DC मधील फरक
 4. अवतल भिंग आणि उत्तल भिंग यांच्यातील फरक

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

वस्तुमान आणि वजन कधीही समान असू शकते का?

होय, जेव्हा एखादी वस्तू पृथ्वीसारख्या खगोलीय पिंडाच्या पृष्ठभागावर स्थित असते, जेथे गुरुत्वाकर्षण प्रवेग स्थिर असतो, वस्तुमान आणि वजन संख्यात्मकदृष्ट्या समान असते. उदाहरणार्थ, पृथ्वीवरील 10-किलोग्रॅमच्या वस्तूचे वजन अंदाजे 98. 1 न्यूटन (10 kg × 9. 81 m/s²) आहे.

स्थानानुसार वजन का बदलते?

वजन हे ऑब्जेक्टचे वस्तुमान आणि त्याच्या स्थानावरील गुरुत्वाकर्षण क्षेत्राची ताकद या दोन्हींवर अवलंबून असते. पृथ्वीवरील किंवा अंतराळातील भिन्न स्थानांमध्ये भिन्न गुरुत्वाकर्षण शक्ती असते, ज्यामुळे भिन्न वजन असते.

वस्तुच्या स्थानावर आधारित वस्तुमान बदलू शकतो का?

नाही, वस्तुमान ही वस्तूची आंतरिक गुणधर्म आहे आणि विश्वातील तिचे स्थान लक्षात न घेता बदलत नाही.

कोणत्या युनिट्समध्ये वजन मोजले जाते आणि वजन मोजण्याचे सूत्र काय आहे?

वजन हे सामान्यत: इंपीरियल सिस्टीममधील आंतरराष्ट्रीय युनिट्स सिस्टम (SI) मधील न्यूटन (N) किंवा पाउंड (lb) सारख्या युनिट्समध्ये मोजले जाते. वजन (न्यूटनमध्ये) सूत्र वापरून मोजले जाऊ शकते: वजन = वस्तुमान × गुरुत्वीय प्रवेग. पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षण प्रवेग अंदाजे 9. 81 m/s² आहे.

वस्तुमान कसे मोजले जाते?

वस्तुमान सामान्यत: समतोल किंवा स्केल वापरून किलोग्राम (किलो) किंवा ग्रॅम (जी) सारख्या युनिट्समध्ये मोजले जाते.

वस्तुमान आणि वजन यांच्यात मूलभूत फरक काय आहे?

वस्तुमान हे एखाद्या वस्तूतील पदार्थाच्या प्रमाणाचे मोजमाप असते आणि ते स्थिर राहते, तर वजन हे एखाद्या वस्तूवर गुरुत्वाकर्षणामुळे आणि वस्तूच्या स्थानावर अवलंबून असलेल्या भिन्नतेमुळे जबरदस्तीने लावले जाते.spot_img