[ad_1]

शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचा शोध घेतला आहे. येथे 200 हून अधिक देश आहेत, त्यापैकी 195 देशांना संयुक्त राष्ट्राने देखील मान्यता दिली आहे. हे देश पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागात आहेत. यापैकी काही अत्यंत थंड असतात तर काही अत्यंत उष्ण असतात. पण पृथ्वीच्या मध्यभागी असलेल्या त्या देशाचे नाव तुम्हाला माहीत आहे का?

[ad_2]

Related Post